Historie  
   
 
Chán Tervel (701 - 718)


Chan Tervel byl z rodu Dulo, rod chana Asparucha a Kubrata, vědci se domnívají že byl sinem chana Asparucha.
Chan Tervel využil vnitřní spory v Byzance k dostižení svých vlastních cílu. V roce 689 císař Justinián byl zbaven koruny, jeho nos byl usečen, a proto dostal jméno Rintomet („Beznosí“). On byl poslán na Krymu, kde však nepřestanně dělal spiknutí proti císaři. Byzantská diplomace se ho snažila chityt a proto se musel rychle zachránit útěkem. S nahodnou lodí přistál v přístavu města Tomi, který byl tehdy pod nadvládou bulharů. Poslal posla a spojíl se s chanem Tervelem, a pak sám šel u něj. Byvalý císař požádal o vojsko, které by ho vrátilo na jeho trůn. Jako odměnu sliboval bohaté dary a příjetí Tervela v císařské rodiny. V letě roku 705 velké vojsko, vedené Tervelem, se ocitlo pod stěny Konstantinopole. Využívajky jeho přítomnost, jen za tři dni Justinián uspěl zbavit vlády jeho předka, a znovu se korunoval císařem. Jako díky a k vyplnění jeho slibů, on úctil chana Tervela nebývalými počesti. Bulharský chán byl pozván v palácí, kde byl oblečen v císařským pláštěm a byl mu dán titul „kesar“. Tervel byl  obdarován drahými oděvy, zlatem a stříbrem. Jako největší dar však získal oblast Zagore (mezi východní Staré planiny a Strandži), což bylo první rozšíření bulharského státu na jih od Staré planiny.
S dávaním titulu kesar chanu Tervela, Byzantský císař ho uznal jako panovníka, a uznal i jeho stát politicky i vojenski jako spojence. Bulharský chán se stal součásti rodiny středověkých panovníku.
Odstupky, které byzantský císař byl nucen udělat byly veliké, a hraničely s hanbou pro jeho říši. Bylo víc než jasno, že Byzanc se pokusí tyto odstupky získat znovu pro sebe. Ještě v roce 708 císař Justinián se rozhodl razantně zakročit proti mladého bulharského státu. Začal velkou ofenzívu, mořskou a suchozemní, ale bulhary reagovaly nečekaně brzy. Suchozemská armáda byla rozbytá, a císař byl blokován v městě Anchialo (dn. Pomorie). Tak válka skončila bez proměnu hranic. Do smrtí Justiniána setrval mezi Byzance a Bulharsku mír.
V roce 711 Justinián II. byl podruhé zbaven vlády. Tehdy Tervel taky pomohl beznosího císaře, ale prabulharské vojsko čítalo ne víc než 3000 mužů. Tentokrát však osud byl rychlejší než bulharská pomoc – Justinián II. byl zavražděn a vojsko bylo přinuceno se vrátit bez úspěchu, ale i bez kladený překážek od nového vasilevse .
V dalším roce, 712, Tervel využil nových sporu v Byzanci, a vydrancoval Trakii. Pak, během několika let podnikal drancovné vpády na byzantské území. Tak byl nový byzantský císař Teodosii III (715 – 717) nucen obnovit dohodu z roku 705. V roce 716 Byzanc znovu potvrdila udělané územní odstupky vůčí Bulharsku a se zadlužila platit každoročnou daň v drahých látek a červené kůže v hodnotě 30 litri zlata. Oba státy se domluvily na obměnu politických zajatců. Nakonec se domluvily na tržních pravidlech – každá komodita musela mít pečeť, jinak byla příbrána k státní pokladny.
Smlouva z roku 716 potvrdila jako normy odstupky, udělané císařem Justiniánem II. Je to i první tržní smlouva mezi Byzance a Bulharskem.
Smlouva mezi chanu Tervelovi a císaře Teodosiem III je nejtrvanlivější mezinárodní dohoda středověkého Bulharska. Jeho klauze regulovaly bulharko-byzantské vztahy po celé VIII století.

Rozdrcení arabského obležení Konstantinopole chanem Tervelem
V létě roku 717 staré nepřítele Byzance – Araby – oblehly Konstantinopol suchozemsky a mořsky. Byzantinci nemohli jejích obležení rozprášít, ale přesto se bránily energicky a s všech silách. Chan Tervel uviděl v tváří arabů velkou hrozbu pro mladý bulharský stát. Proto, ještě od začátku obležení se ujal boje na stranu Byzance. Tak se obležení prodloužilo skoro rok, a hlad a bolesti začaly dopadat na arabské vojsko, ale přesto se araby nestáhly, kvůly strachu od svého chalifa.
V létě roku 718 se konala rozhodující bitva, v které arabské vojska byly úplně zničení. Bulhařy samy povraždily asi 30 000 arabů. Velké vitězství bulharských a byzantských oddílů znamenalo konec arabské hrozby pro srdce Evropy, přez balkán.
Po roce 718 mizí i poslední zprávy o chana Tervela, a proto tento rok je považován za koncem jeho vlády.


Byzantský císař byl nazýván ještě Vasilevs.

1 litro – 72 nomizmi

 
       
  
@2009, Arxion, All rights reserved.