Historie  
Zpátky na Historie
   
 
Chán Krum (803 - 814)


Mírová smlouva z konci VIII století pokračovala učinkovat i v prvních letech vlády chana Kruma. Touto dobou zajmy Bulharska byly na severozápadě – tam v roce 803 franský císař Karel I. Veliký vývrátil mocnou říši Avarů. Krum využil toto roztříštění Avarského chánátu a připojíl k státu východní části býválého chánátu. Tak poprvé byla ustanovená hranice mezi Bulharskem a Franskou říši, která byla po řeky Tisa (dn. Maďarsko). K Bulharského státu byly připojené bohaté země plné kamennou solí, železnou rudou a jiné nerostné bohatství. Kromě toho na těchto území žily mnoho slovanských kmenů. S pomocí nich bylo toto nový územní rozšíření bulharského státu zajíštěno.
Chan Krum nezapoměl i na slovany, žíjíci v jižních a jihozápadných regiónu poluostrovu. Byzanc si uvědomovala hrozbu spojení těchto kmenů a bulharů a proto vždicky se snažila potupit bulharskou expanzi k ních. To udělal i císař Nikifor I. Genik, když v roce 807 organizoval vojenskou expedici proti Bulharsku, ale jeho smělost dotáhla armádu jen do Odrinu. Tato demonstrace síly ne vyplašila chana Kruma. V dalším roce, 808, bulharská vojenská družina zautočil po řeku Strumu, rozbyl místní byzantské oddíly, a dokonce vyplenil pokladnu s jejích platu ve víšky 1100 litri zlata.
V roce 809 Krum zautočil na Serdiku (dn. Sofie). Pro bulhary bylo jasné, že kdo má v moci Sofijské pole, má možnost bez překážek proniknout až k Makedonii a k Bíleho Moře. Po krátkým obležení město bylo dobyto, jeho stěny byly rozbořené a mnoho civilních lidí a vojáku byly exekutování jako trest za jejích rezistenci.
Ztráta Serdiky byl těžký úder pro Nikifora a pro prestíži Byzance, proto nemohlo zůstat bez odpovědí. Až v roce 811 schromáždil armádu pro pochod proti Bulharsku. Jeho armáda čítála přez 60 000 mužů. Pochod začal v květnu roku 811, ale vojsko se pohybovalo pomalu. Až na začátku července se uspěly přepravit přez Staroplaninské průsmyky. Dva bulharské oddíly byly rozbité, hlavní město Pliska bylo dobyto a vypáleno. Odtud byzantinci potáhly velkou kořist. Chan Krum předložil mír, ale Nikifor odmítnul.
Dokuď byzantská armáda drancovala Plisku, Krum se připravoval na rozhodující bitvu. Přitáhl na svou stranu avarské oddíly, najimul slované od okolních kmenů, vyzbrojil dokonce i ženy. Všechny průsmyky v Staré planiny byly zablokované. Cesta císařského vojska zpátky byla odříznuta. 23 července 818 Nikifor povedl vojsko na zpátečnou cestu přez Starou planinu. V noci mezi 25 a 26 července bulharské vojsko napadlo spící byzantinci, které měly tábor na severním svahu Vrbiškého průsmyku. Vítězství bylo veliké, dokonce i císař Nikifor našel svou smrt v bitvě, tisíce byzantských vojáku byly pobyti, a ještě více panicky utekly zpátky v říši.
Hlava zabitého císaře byla pobitá na kůl, pak byla vyčistěná, lebka byla pokována stříbrem, a nakonec byla udělaná jako kalich, od kterou při pití chan Krum vstřevával sílu Nikifora.
V roce 812 válka byla přenesena do Trakie. Chan Krum dosáhl několik úspěchu, ale přesto požádal o mír. Jeho žádost byla odmítnuta. To vedlo k eskalaci bojových dějů – byly dobyty řada důležitých byzantských měst a pevností – Nesebr, Sozopol, Debelt, Plovdiv a jiné. Největší město v Jihovýchodní Trakie – Odrin – byl pod těžkém obležení. Mimo toho bulhary braly do zajetí tisíce byzantinských obyvatel a je vedly k teritorie za řeky Dunaj, kde měly sloužit jako obyvatelstvo tohoto nárazníkového území. V roce 813 vojenské štěstí bylo znovu u bulharů. 22 června 813 blízko pevnosti Versinikija byzantinci byly na hlavu poraženi bulharským vojskem. Cesta k Konstantinopoli byla volná. 17 července 813 již  vojska chana Kruma stáli pod stěny Konstantinopole.
Přesto chan Krum souhlasil, aby se dohodl s novým císařem Lva V. Armence. Na místo dohody však byla ustrojena záloha byzantinců, Krum unikl zradě o vlas, byl těžce poraněn v noze. Timto aktem začal celý dešť neštěstí nad Byzance. Celá Trakie byla zpustošena, a všachny květoucí města spálena, zajatci a dobytek byly usmrcování, sochy byly rozbývání, a všechno, co se mohlo přenést do Bulharska bylo přeneseno. Odrin taky padl, a 10 000 jeho obytatel byly vzání do zajetí.
V zimě 813 – 814 chan Krum se začal připravovat na obležení Konstantinopole. V stejné době bulharská armáda o síle 30 000 mužů pokračovala drancovat Trakii, aby se neposkytla příležitost o organizování odporu proti bulharů. Byly zajaté více než 50 000 byzantinců, které byly poslání za Dunajem.
V přípravě na obležení Konstantinopole, 13 dubna 814 zemřel chan Krum.

 

 
       
  
@2009, Arxion, All rights reserved.