Historie
  
 
 
 
 

 
 
Chán Omurtag

Omurtag nebo Omortag, přezdívaný chán stvořitel, byl v letech 814/815 - 831 bulharský vládce.

Během celé své vlády musel čelit nájezdům Byzance, hlavně na východní hranici. Tato situace donutila Omurtaga podepsat s Byzantinci mírovou smlouvu.

Pozitivnější věcí však bylo rozšíření bulharského území - na severozápad až k městům Bělehrad a Braničevo a na východ, postupně, až k řece Dněpr.

Chán chtěl se sousedy žít v míru a vést války proti Franské říši a Kabarům. „Tyto války začaly ještě nepřátelé bulharského národa…“ píše se v historických pramenech. Jen války proti Byzantincům byly neúspěšné a výsledky se odrážely v diplomatickém kontaktu těchto dvou zemí.

Zmíněná mírová smlouva, která byla podepsána na dobu 30 let aspoň obměkčila napětí v oblastech u bulharských hranic. Byzantští vězni byli propuštěni na svobodu a Bulhaři za ně dostali jako výkupné část Byzantské říše a bulharská armáda se dokonce zavázala, že pomůže zabránit vzniku revoluce proti panovníkovi v Konstantinopolu.

Omurtag pomocí diplomatických schopností dokázal udržet mír s Maďary. Stále měl přehled o vnitřních záležitostech Bulharska a naproti tomu ještě stíhal rozšiřovat svou zem. Kdokoliv, kdo se proti němu pokusil zasáhnout a zničit jeho stát, byl krutě potrestán.

Aby mohl líp spojit Bulhary a Slovany do jednoho státu, oženil se se Slovankou a dvou synům dal slovanská jména – Enravota a Zvinica. Reformoval zákony, aby mohl mít větší moc jak doma, tak i v zahraničí.

Bojoval proti šiřitelům křesťanství, kteří přišli z Byzance, protože věřil, že budou rozšiřovat byzantský vliv v zemi.

V období rostoucí slávy, síly a míru začal chán stavět svůj palác. Jeho místo bylo ve městě Pliska, které bylo znova přejaté od Byzantinců. Bylo to honosné dílo a chán byl na něj patřičně hrdý. Dvůr paláce byl postaven na řece Tiča. Na čtyřech sloupech stáli dva lvi jako symbol bulharské síly. Nahoře na vstupní bráně bylo napsáno: „Něchť Bůh dovolí panovníkovi panovat tak dlouho jak jen řeka Tiča bude téct… Jeho vláda spolu s bulharským národem vítězila nad jeho nepřáteli“.

 
Rozmach Bulharska za chána Kruma, Omurtaga, Malamira, Presiana a Borise I.
             
  
@2009, Arxion, All rights reserved.